DCM

Dementia Care Mapping

Systematiske observationer

Dementia Care Mapping (DCM) er en metode, der er udviklet af bl.a. Tom Kitwood. Metoden er udviklet til at sikre, at mennesket bliver understøttet i sit Personhood og at den personcentrerede omsorg bliver anvendt – hele tiden. Der er forskningsmæssig evidens, der viser, at når man anvender DCM som en kvalitetssikringsproces, vil graden af godt velbefindende og aktiviteter stige, og antallet af negative hændelser vil falde.

Der laves systematiske observationer af aktiviteter samt engagement og trivsel – eller mangel på samme – hos mennesket med demens. Der vil ligeledes blive registreret, om medarbejderne løfter mennesket med demens eller devaluere mennesket med demens.

Evalueringen sker ved en mundtlig tilbagemelding mellem de medarbejdere, der var på arbejde på observationstidspunktet, lederen og mig. På den måde sikrer vi os, at alle informationer om de mennesker, der er observeret, bliver taget med i evalueringen af mine observationer. Tilbagemeldingen understøttes af overskuelige tabeller og grafer.

Der bliver sammen med jer udarbejdet evt. fremtidige fokuspunkter til forbedringer af trivslen hos mennesket med demens. Det er ligeledes muligt at tilkøbe en skriftlig rapport.

For at anvende DCM skal man være uddannet fra University of Bradford.

Den personcentrede tilgang bliver anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Dementia Care Mapping

Tag kontakt nu

Jeg sidder klar til at hjælpe jer med systematiske observationer med brug af DCM.