Workshops

For medarbejdere og ledere

Få fornyet fagligt fokus gennem workshops

Bliv bevidst om dig selv

Med udgangspunkt i jeres ståsted inden for demensomsorgen tilbyder jeg kompetenceudvikling til alle medarbejdere, ledere, pårørende og frivillige i jeres organisation. Jeg kan skræddersy workshops til netop jeres behov og med det fokus, I vælger, der skal være for jer lige nu.

Min grundtanke er, at vi alle gennem en anerkendende udviklingsorienteret tilgang tør at se de følelsesmæssige barrierer, vi støder på i os selv. Det er nemlig ved barriererne, at relationen skifter fra god til anstrengt.

Det er her, der er risiko for konflikter – og her, udviklingspotentialet i dig findes.

Du får større indsigt i det, der sker i de relationer, du indgår i og opdager, hvad der får din autopilot til at gøre noget uden først at have samstemt det med den anden. Når du kommer til at handle umiddelbart og ureflekteret på dine egne følelser, skaber det ikke altid en optimal relation med omgivelserne.

Ved at opnå bevidsthed om dine egne reaktionsmønstre, får du mulighed for at gøre noget andet, end du plejer, og dermed styrke relationerne omkring dig.

Alt, hvad du gør eller ikke gør, påvirker den anden.

Når bevidstheden styrkes og følelser ikke forstyrrer kontakten, giver det både den enkelte, teamet og hele organisationen mulighed for at anvende det fulde faglige potentiale. Beslutninger bliver ikke længere truffet ud fra individuelle synsninger, men på baggrund af en oprigtig og fagligt analyserende tilgang.

Resultatet er mere ro og autenticitet i kontakten med beboere og kolleger.

Sådan arbejder vi

Gennem gruppeøvelser, refleksioner og oplæg vil I hver især få en større indsigt i, hvorfor I gør, som I gør. Med en indefra og ud-proces vil I blive opmærksomme på, hvornår jeres egne følelser spænder ben for kontakten. I vil ligeledes få forslag til, hvad I kan gøre for at opnå en stærkere kontakt til den anden.

Jeg går til opgaven med en ligeværdig, let og humoristisk tilgang og bruger eksempler fra jeres hverdag med de dilemmaer og udfordringer, der kan opstå.

Du og dit team vil blive stærkere og mere robuste sammen og hver for sig. I vil herved opnå langt større dynamik og arbejdsglæde.

Tilmeld dig workshop

Jeg kommer gerne ud til et møde, hvor vi tilpasser workshoppen netop efter jeres behov.